Gratis verzending vanaf €175,-
Uit voorraad leverbaar dus snelle levering
De beste kwaliteit natuurlijke houtolie
Schimmel verwijderen hout

Schimmel verwijderen hout

 27,95

Schimmel verwijderen uit hout dat binnen staat lukt prima met deze schimmelverwijderaar.

Onze tips in combinatie met dit product

Bestel mee voor een optimaal resultaat

Afdekfolie

Beschermfolie

 7,95
Veiligheidsbril goedkoop

Veiligheidsbril

 2,95
Lijnoliezeep

Lijnoliezeep

 13,95

Ingrediënten

 • Gebruik: Dit product is geschikt voor het verwijderen van oppervlakkige schimmel binnenshuis. Zorg na het verwijderen van de schimmel voor voldoende ventilatie en een goede vochthuishouding om schimmel geen nieuwe voedingsbodem te geven.
 • Kleur: Kleurloos
 • Inhoudsstoffen: Gedenatureerde alcohol (Ethanol 70g/), Water, Cederhoutolie. 
 • Werkzame stof: Ethanol 80 – 85 Gewichts-%.

Schimmel verwijden hout en andere oppervlakken gaat als volgt

 • Product ruim aanbrengen en laten drogen.
 • Stof wegborstelen of stofzuigen om te verwijderen.
 • Zo nodig bewerking herhalen.
 • Zorg na verwijderen van de schimmel voor een goede ventilatie en vochthuishouding.
Gemiddeld verbruik: 100 – 150 ml per m2 per behandeling.

 

Koel en droog bewaren

Vloeibare restanten afvoeren volgende de geldende regels. Gedroogde restanten mogen bij het restafval

Zo nodig verdunnen en reinigen met water.

Gevaarinstructies:

 • Vloeistof en damp zijn licht ontvlambaar.
 • Bevat Cederhoutolie. Kan een allergische reactie teweeg brengen.GHS02

Gefahrzeichen
Gevaar

Veiligheidsinstructie:

 • Uit de buurt van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere onstekingsbronnen houden. Niet roken. Verpakking zoveel mogelijk gesloten houden.
 • Bij contact met huid of haar: Vervuilde kleding uittrekken. Huid met water wassen / douchen.
 • Bij contact met de ogen: Enkele minuten voorzichtig met water spoelen. Indien van toepassing contactlenzen verwijderen en nogmaals spoelen.
 • Bij aanhoudende klachten een arts raadplegen.
 • Koel en geventileerd bewaren.
 • Na gebruik met water en zeep wassen.
 • Draag beschermende handschoenen, -kleding, veiligheidsbril of gezichtsmasker.
 • UN-Nummer:  1170

LEINOS Schimmel-Exx voorzichtig verwerken. Lees voor gebruik steeds het etiket en de productinformatie.
Gebruik biociden niet meer dan nodig.

Tips

 • Bewaar dit product koel, droog en goed geventileerd.
 •  Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril.
 • Bij contact met de ogen of de huid direct met water spoelen en indien nodig medisch advies inwinnen.
 • Na-wassen met een sopje van Lijnoliezeep.
 • Product niet door de afvoer spoelen.
 • Dit product bevat geen chlorides.

Selecteer een Afleverpunt