Gratis verzending vanaf €175,-
Uit voorraad leverbaar dus snelle levering
De beste kwaliteit natuurlijke houtolie

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

Consumenten hebben het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Restauratiebedrijf Van Zaltbommel, Cruijckelcreke 4a, 4491 PS  Wissenkerke, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het hieronder opgenomen “Modelformulier voor herroeping”, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor op bestelling gemaakte producten en kan derhalve niet worden toegepast op werkbanken maar alleen op de standaard in voorraad zijnde artikelen.

Gevolgen van herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Er zullen voor de terugbetaling geen aanvullende kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen. Na ontvangst van uw besluit tot herroeping zullen wij u informeren of wij de goederen bij u af zullen halen of dat u deze onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug dient te zenden of te overhandigen. In dat geval bent u op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen te verstreken. De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De hoogte van de kosten hangt af van de omvang van uw bestelling en zijn op verzoek bij ons op te vragen indien u niet in staat bent het transport zelf te verzorgen.

 

=============================================================================================

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

– Aan: Restauratiebedrijf Van Zaltbommel, Cruijckelcreke 4a, 4491 PS  Wissenkerke, info@hout-olie.nl

 

Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

Bestelnummer :
Besteld op :
Ontvangen op :

Uw naam (consument) :
Uw adres (consument) :

Uw handtekening (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Selecteer een Afleverpunt